Mənə sevdiyin kitabları de, sənə kim olduğunu deyim. Axı kitablar insanın daxili aləmiylə birbaşa əlaqələdir. Yazıçılar üçün isə bu dünyanın açılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Yəqin elə buna görə də yazıçıların bir çoxu onları ilhamlandıran kitabların siyahısını açıqlayırlar.
Bu gün isə sizə məşhur kolumbiyalı yazışı Gabriel Garcia Marquez’in siyahısını təqdim edəcəyik. Məhz bu kitablar dahini ilhamlandırmışdı. 
Franz Kafka “Çevrilmə”: Bu kitabı oxuduqdan sonra Marquez yazıçı olmağa qərar verir. O, adətən yatmaq üçün kitab oxusa da, bu dəfə tamamilə fərqli şey baş verir. Səhərə kimi kitabı oxuyan Marquez, səhər açılan kimi yazı stolunun arxasına keçir. O, özü də bu haqda çox maraqla danışırdı: “Franz Kafka’nın “Çevrilmə” əsəri mənim yeni həyat yolumu ilk misrasından bəlli etdi. Yeni günüm yazı makinasının arxasında buna bənzər bir şey yaratmağa çalışaraq başladı. Növbəti günlər ərzində mən universitetə getmədim, qorxurdum ki, evdən çıxsam bu sehr itə bilər. Zəhmətimin tərində gizlənən paxıllıq hissim bütün üzümü tutmuşdu.”

Beləliklə, Marquez’in siyahısı ilə tanış olun:

Digər kitablarThomas Mann “Sehrli Dağ”                                                                                          

Aleksandr Düma “Dəmir Maskalı Adam”

William Faulkner “Səs-küy və qəzəb”

William Faulkner “Ölüm yatağında”

William Faulkner “Vəhşi Palmalar”

Jorge Luis Borges “Əlif”

Ernest Hemingway “Hekayələr və üç şeir”

Aldous Huxley “Kontrapunkt”

Sofokl, “Tiran Edip”

John Steinbeck “Siçanlar və İnsanlar”

John Steinbeck “Qəzəb salxımı”

Virginia Woolf “Orlando”

James Joyce “Ulysses”

Herman Melville “Moby Dick”