Qəmlo, Abbasqulu ağa, Kərbəlayi-onlar hamsı real şəxslər olub. Əslində 3 yaxın dost olan bu şəxslər niyə sonradan düşmənə çevrilmişdi? Həyatda çox yaxşı və mərd insan olan Qəmlo niyə filmdə quldur kimi göstərilib?